Національний
банк України, продовжуючи серію «Видатні особистості України», уводить в
обіг 22 листопада 2013 року пам’ятну монету «Борис Грінченко» номіналом
2 гривні, присвячену 150-річчю від дня народження поета і прозаїка,
перекладача і літературного критика, автора фундаментальних
етнографічних, мовознавчих, літературознавчих та педагогічних праць,
історичних нарисів, перших підручників з української мови й літератури,
укладача чотиритомного тлумачного словника української мови, одного з
організаторів і керівників товариства «Просвіта» Бориса Дмитровича
Грінченка.

  На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ; у центрі зображення книги, прикрашеної квітковим орнаментом, на сторінках якої вислів письменника …УКРАЇНА. В ЦЬОМУ СЛОВІ ДЛЯ МЕНЕ ВСЕ. та пера; унизу номінал — 2 ГРИВНІ, рік карбування монети — 2013 (праворуч) та логотип Монетного двору Національного банку України.

  На реверсі монети зображено портрет Бориса Грінченка, ліворуч і праворуч від якого у квітковому орнаменті роки життя 1863, 1910; унизу напис — БОРИС ГРІНЧЕНКО.

  Монету виготовлено з нейзильберу,
категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед», маса — 12,8
г, діаметр — 31,0 мм, тираж — 20000 штук. Гурт монети — рифлений.

Художник — Наталія Фандікова.

Скульптори: Володимир Дем’яненко, Володимир Атаманчук.

Підготовлено згідно листа НБУ від 15.11.2013 р. N 67-121/22820