Пам’ятна монета – «Будинок з химерами»

Національний банк України, продовжуючи серію «Пам’ятки архітектури України» , уводить в обіг 15 травня 2013 року пам’ятні монети «Будинок з химерами» номіналами 10 гривень зі срібла та 5 гривень із нейзильберу®. Монети присв`ячені несподіваній за художнім задумом і новітніми конструкціями споруді зі скульптурним оформленням на міфологічні та мисливські сюжети, збудованій на початку ХХ століття («Будинок з химерами«)⋇, та 150-річчю від дня народження її автора — Владислава Городецького, архітектора, блискучого інженера, мандрівника, підприємця.
На аверсі монети номіналом 10 гривень розміщено : угорі малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, під яким (праворуч) рік карбування монети — 2013; на тлі будинку з химерами зображено портрет з написом півколом В. ГОРОДЕЦЬКИЙ, ліворуч від якого — роки життя архітектора 1863 — 1930, над якими номінал — 10 ГРИВЕНЬ.
На аверсі монети номіналом 10 гривень розміщено: угорі малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, під яким (праворуч) рік карбування монети — 2013; на тлі будинку з химерами зображено портрет з написом півколом В. ГОРОДЕЦЬКИЙ, ліворуч від якого — роки життя архітектора 1863 — 1930, над якими номінал — 5 ГРИВЕНЬ та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети на дзеркальному тлі контуру будинку з химерами рельєфно зображено фрагмент скульптурної композиції, що прикрашає фасад будівлі; вертикально на дзеркальному тлі розміщено факсиміле архітектора, унизу праворуч півколом розміщено напис БУДИНОК З ХИМЕРАМИ.

Технічні характеристики монет:
номінал 10 гривень — матеріал срібло (Ag 925), категорія якості карбування «спеціальний анциркулейтед», тираж – 5 000 шт., діаметр — 38,6 мм., вага — 31,1 гр., гурт — гладкий із заглибленим написом.
номінал 5 гривень — матеріал нейзильбер (CuNiZn), категорія якості карбування «спеціальний анциркулейтед», тираж – 30 000 шт.,
діаметр — 35 мм., вага — 16,54 гр., гурт — рифлений.
Художники: Кузьмін Олександр, Скоблікова Марія

Скульптори: Іваненко Святослав, Дем`яненко Анатолій

Матеріал підготовлений на підставі листа НБУ від 08.05.2013 р. N 67-121/356/5497